Definitief akkoord aanleg A4

BN/DeStem: Definitief akkoord aanleg A4

DEN BOSCH – De aanleg van de A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord is definitief. Minister Karla Peijs van Verkeer en de Brabantse gedeputeerde Eric Janse de Jonge hebben hun afspraken gisteren officieel bevestigd. In het provinciehuis in Den Bosch ondertekenden beiden een convenant. Het belangrijkste punt is dat de weg in 2010 klaar is. Verder liggen de financiële risico’s van het project bij het Rijk, terwijl de planologische risico’s voor de provincie zijn. Bij dat laatste gaat het vooral om het wijzigen van bestemmingsplannen, het regelen van de natuurcompensatie en het verplaatsen van bedrijven.

Peijs beslist op korte termijn waar de weg precies komot te liggen. Provincie en Rijk gaan samen bekijken hoe het project het beste kan worden aanbesteed. Er zal nadrukkelijk worden gekeken naar publiek-private samenwerking. De aanbesteding van de omleiding Halsteren is gisteren al begonnen. Rijkswaterstaat verwacht dat de aanleg van dit deel van de A4 (zes kilometer lang) in het laatste kwartaal van dit jaar kwn worden gestart.

Het project gaat maximaal 218 miljoen euro kosten. Het Rijk betaalt hiervan 176 miljoen, de regio (gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen en de provincies Zeeland en Brabant) 42 miljoen euro.”